Volba pneumatik a diskových kol

 1. Pneumatiky pro daný typ vozidla určuje vždy výrobce vozidla ve spolupráci s výrobcem pneumatik, přičemž je přípustné používat pneumatiky s vyšší kategorií rychlosti, např. ‚H‘ místo ‚S‘. Stejně tak je povolený i vyšší index nosnosti, např. 82 místo 80. Při změně pláště za jiný rozměr je třeba dodržet zákonné předpisy, tj. změna musí být zaznamenána v technickém průkazu vozidla.
 2. Optimální jízdní vlastnosti vozidla lze dosáhnout jen s pneumatikami stejného druhu. To znamená, že na vozidle smí být (s výjimkou nouzového dojetí) současně použity jen pneumatiky stejného rozměru a konstrukce, přičemž na téže nápravě smějí být tzv. shodné pneumatiky (tj. pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky). Konstrukcí osobních plášťů v tomto případě je myšlena konstrukce diagonální, radial-textil (kostra i nárazník jsou z textilních kordů) a radial-steel (kostra – textilní kord, nárazník – ocelový kord). Vzájemná kombinace plášt'ů těchto konstrukcí na vozidle není dovolena. Další podrobnosti viz Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 102/95 Sb., § 37.
 3. V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě. Vzájemnou kombinaci zimních pneumatik s letními lze akceptovat jen v případě, kdy zbytková hloubka drážky zimního dezénu < 4 mm, tj. hranice, kdy zimní pneumatika ztrácí své speciální zimní vlastnosti.
 4. Změna plášťů si vyžaduje velmi často i změnu diskových kol. Proto i volbu diskových kol je třeba provádět podle doporučení výrobce a jejich změnu rovněž zaznamenat v technickém průkazu vozidla.

Skladování pneumatik

Pneumatiky na discích se skladují poskládány na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez ráfku se skladují postaveny vedle sebe (viz obrázek). Aby však nedocházelo k deformacím takto uskladněné pneumatiky, doporučuje se cca 1× za 14 dní pneumatiky pootočit. V každém případě se doporučuje pneumatiky po sezóně před namontováním na vůz nechat znovu převážit v servisu. Skladování plášťů a duší je třeba provádět v tmavých, suchých a chladných místnostech bez průvanu. Nadměrné vystavování slunci, teplu a průvanu těmto výrobkům škodí a je příčinou předčasného stárnutí, které se projevuje ve formě drobných trhlin na povrchu pryže. Plášť a duše nesmí dále přijít do kontaktu s produkty ropného původu (jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, mazadla apod.), které způsobují, že pryž se stává houbovitou a ztrácí své elastické vlastnosti vulkanizátu.


Tvary dezénu

Symetrický– pneu je možné na vozidle jakkoli měnit a otáčet

Asymetrický – při montáži je nutno dodržet správné umístění vnější a vnitřní strany, označeno na bočnici pneumatiky jako „outside“ a „inside“

Směrový – při montáži je nutno dodržet směr otáčení, je vyznačen šipkou na bočnici pneumatiky


Jak správně namontovat kolo na auto

Montáži pneumatik je třeba věnovat z bezpečnostních důvodů mimořádnou péči a měl by ji proto provádět jen řádně zaškolený pracovník. Používejte vždy jen disková kola předepsané velikosti, v perfektním technickém stavu, tj. mechanicky nepoškozená, zbavená zbytků rzi a v případě ocelových kol opatřená i ochranným nátěrem. V případě montáže nových plášťů použijte současně i nový bezdušový ventil nebo novou duši. Bezdušové pláště (Tubeless) montujte vždy jen na ráfky s bezpečnostním provedením profilu dosedací plochy (např. typu HUMP).Tlak vzduchu při montáži (tzv. ‚dosedací tlak‘) může dosáhnout až 150 % nejvyšší tabulkové hodnoty, nesmí však přesáhnout 350 kPa. Při montáži bezdušových pneumatik musí patky pláště překonat profil HUMP. Tlak po překonání této překážky by neměl překročit 350 kPa, jinak hrozí nebezpečí prasknutí patkového lana. Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit.Před montáží nových pneumatik na vozidlo doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné dovyvážit kola přímo na nápravě. Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilů, zejména kovových, které chrání ventil proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech – dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.


Používání zimních pneumatik

 1. Tyto značky vymezují úseky na silnicích, kde v období od 1. 11. do 30. 4. platí povinnost zimního obutí pro automobily. Toto období může být navíc upraveno pomocí dodatkové tabule, která může prodloužit či zkrátit dobu platnosti značek „Zimní výbava“. Značky se budou objevovat na horských silnicích, ale pravděpodobně i na dálnici D1 v oblasti Vysočiny. Umístění značek bude určovat pro silnice 1. třídy a dálnice Ředitelství silnic a dálnic. Pro ostatní silnice pak Krajské úřady.
 2. Jak musí vypadat zimní výbava pro automobily do 3,5t: Povinností na označených úsecích je užívání zimních pneumatik (mezinárodní značení M+S) na všech kolech nebo mít nasazeny zimní řetězy (vzhledem k pracnosti nasazení a rychlosti jízdy nelze doporučit). Vzorek pneumatik musí být minimálně 4mm na místě hlavní dezénové drážky nebo zářezů.
 3. Jak musí vypadat zimní výbava pro automobily nad 3,5t: Na označených úsecích je potřeba užívat zimní pneumatiky na hnací nápravě nebo mít nasazeny zimní řetězy. Vzorek pneumatik musí být minimálně 6mm na místě hlavní dezénové drážky nebo zářezů.
 4. Jak už tomu bývá, existují zákony dobré a špatné. Ze zahraničních statistik vyplývá, že tento zákon je krokem správným směrem. Používáním zimních pneumatik se totiž snižuje počet dopravních nehod, ale i množství nepříjemných situací vzniklých na silnicích v celém zimním období. Nezbývá tedy než doporučit jejich používání i mimo oblasti, kde je toto přikázáno značkou „Zimní výbava“. Obecně se uvádí, že zimní pneumatiky jsou vhodné jakmile teploměr ukazuje pod 7 stupňů Celsia.

Závady pneumatik

 1. Sjetý jeden kraj běhounu – ve většině připadů špatně seřízená geometrie
 2. Nesymetricky opotřebená místa – nejčastěji závada tlumičů
 3. Sjeté kraje běhounu – nízký tlak v pneumatice
 4. Sjetý střed běhounu – vysoký tlak v pneumatice

Stárnutí pneumatik

 1. Stárnutí pneumatik je dlouhodobý proces, ke kterému dochází v důsledku složitých fyzikálně chemických pochodů za přítomnosti kyslíku a ozónu. Negativně ovlivňuje provozní způsobilost plášťů.
 2. Pneumatiky starší 10 let mohou být proto používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované.
 3. Stárnutím trpí zejména pneumatiky používané na karavanech z důvodu déletrvajících provozních přestávek a tím i jednostranného zatížení. Tyto by měly být vyměňovány po 6, nejpozději 8 letech.
 4. Náhradní pneumatiky speciální konstrukce starší 6 let nelze používat v běžném silničním provozu, ale jen v případě nutnosti na dojetí.

Základní rozměry pneumatik


Kde najdu označení pneu


1 název výrobce
2 název dezénu
3 86– nosnostní index T- rychlostní index
4 označení dezénu pláště
5 RADIAL (plášť s radiální konstrukcí kostry), STEEL (nárazník z ocelového kordu), TUBELESS (bezdušové provedení pláště)
6 T1 – označení a pořadové číslo formy
7 nejvyšší nosnost pneumatiky v kg(lbs) a nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa(psi)
8 DOT (Department of Transportation), HW (kód výrobce), FB (kód rozměru), 1006 (datum výroby 10 = týden, 06 = rok /dekáda 1990–1999 je bez 0/)
9 složení pláště v oblasti boku a koruny, SIDEWALL 1PLY RAYON (oblast boku 1 vložka RAYON), TREAD AREA (oblast koruny)
10 E8 = homologační znak a číslo země(ČR), podle EHK 30020457 = přidělené schvalovací číslo
11 odolnost běhounu proti opotřebení v procentech
12 velikost součinitele adheze A, B, C
13 odolnost proti dynamické únavě A, B, C
14 TWI (Tread Wear Indicators) indikátor opotřebení


Indexy rychlosti a zátěže

 

Li kg
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
Li kg
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
Li kg
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
Li kg
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
Li kg
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600

Kategorie Rychlosti (SS – Speed Symbol)

 1. Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

 

Symbol L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Max. rychlost [km/h] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

Průřez pneumatikou
 1. Vrchní běhoun
 2. Drážka
 3. Příčná drážka
 4. Obvodové drážky
 5. Příčné drážky
 6. Rameno pneumatiky
 7. Kostra pneumatiky
 8. Ocelové pásy
 9. Radiální drážky
 10. Ochrana patky
 11. Patka pneumatiky

Huštění pneumatik

 1. Doporučené hustění každého automobilu je uvedeno v manuálu vozidla. U mnohých automobilů je rovněž na víčku nádrže nebo na vnitřní straně u zámku dveří řidiče. Tlak v pneumatikách doporučujeme pravidelně několikkrát ročně kontrolovat.
 2. V současné době se pneumatiky hustí nejen vzduchem, ale i speciálními k tomu určenými plyny. Speciální plyn pro hustění pneumatik (většinou dusík) má hlavní přednost v tom, že nezvyšuje svůj objem při rostoucí teplotě. Proto jsou pneumatiky nahuštěny stejným tlakem jak za studena, tak po zahřátí a mají také oproti vzduchu snížený únik. Tyto faktory příznivě působí hlavně na výdrž pneumatik a jejich opotřebení. Takto nahuštěné pneumatiky se mohou v případě potřeby samozdřejmě dohustit i normálním vzduchem, dochází ale k určitému znehodnocení směsi.Doporučujeme: nože levné pneu plakáty na zeď nové byty, kvalitní grily Weber z pořadu Šéf na grilu, Grilování s radostí.

 

Stránky vytvořilo studio 3sixty,s.r.o.
e-shop běží na systému eshop - Shop360